องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

     

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

     

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

     

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

     

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

     

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

      

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

      

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ