องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ปรกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2)

     
ปรกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1)

     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางชมน้ำตกห้วยห้อม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางชมน้ำตกห้วยห้อม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตามรางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 4-2563

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดบ้านดูลาเปอร

     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องพิมพิ์

     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

     
12 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ