องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้ร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ.หอประชุมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ.อนุสรณ์สถานบ้านห้วยห้อม

ประชุมประชาคมเพื่อกิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้จัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 และ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

     วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ร่วมพัฒนาจุดชมวิว ณ. บ้านดง หมู่ที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง เข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

     วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนห้วยห้อม ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ.ห้องประชุมอำเภอแม่ลาน้อย

โครงการแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 2565

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายกำธร ชมพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม จัดโครงการแห่เทียนพรรษาและได้ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์บ้านห้วยห้า สำนักสงฆ์บ้านละอูบ สำนักสงฆ์บ้านดง สำนักสงฆ์บ้านดงใหม่ สำนักสงฆ์บ้านตุน สำนักสงฆ์บ้านสาม พระธาตุธรรมมิกราช

ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

     

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม  โดยงานสาธารณสุขได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และได้ดำเนินแจกจ่ายทรายอะเบทให้แต่ละหมูบ้านในพื้นที่


เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างกฎหมาย ส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

     

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายกำธร ชมพนา นายก อบต.ห้วยห้อม พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยห้อม พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยห้อม ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างกฎหมาย ส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม 


ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

      วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 นายกำธร ชมพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 เพื่อติดตามงาน ชี้แนะ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและวางกรอบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ