องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยห้าใหม่ (หย่อมบ้านห้วยห้า) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางห้วยแม่ปิงถึงถนนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยห้อม ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางจากบ้านดวงจันทร์ถึงบ้านประทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยห้า ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางจากโรงเรียน คสล.เดิมไปโบสถ์บ้านห้วยห้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยห้าใหม่ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ค 2022]
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ประเภทงานถนน จำนวน ๕ โครงการ และประเภทงานระบบรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.ค 2022]
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ประเภทงานถนน จำนวน ๕ โครงการ และประเภทงานระบบรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๑ โครงการ [28 มิ.ย 2022]
จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม บ้านดง จำนวน 19 คน จำนวน 30 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย 2022]
จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม บ้านแม่และ จำนวน 15 คน จำนวน 30 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย 2022]
ซื้อกระสอบทราย, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 มิ.ย 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ